Umelo splodené deti majú bohatší slovník než tie nechcené

Deti pochádzajúce z umelého oplodnenia majú bohatšiu slovnú zásobu než tí potomkovia, ktorí sú počatí náhodne či pochádzajú priamo z nechcených tehotenstiev. Avšak tento fakt nesúvisí nijako práve s metódou počatia.


Ale s tým, kto si deti vyhotovuje. Sociálno-ekonomické faktory ovplyvňujú bohatosť slovníka viac ako biologické aspekty

Rodičia detí, ktoré sa rodia z umelého oplodnenia, sú väčšinou starší, bohatší, vzdelanejší a v spoločnosti vyššie postavenie. Deťom sa tak viac venujú a kladú väčší dôraz na ich vzdelanie. Deti nechcené sa rodia častejšie rodičom mladším, chudobnejším, horšie vzdelaným a v spoločnosti zastávajúce podradné práce. "Rozdiely v kognitívnych schopnostiach týchto detí možno vysvetliť takmer výlučne sociálno-ekonomickými faktormi ... Aby sme pomohli u všetkých detí rozvíjať ich plný potenciál, mali by sme politiky urgovať, aby sa zamerali na sociálne rozdiely vo vzdelávaní," tvrdí doktorka Claire Carson z Oxfordskej univerzity.

"Dieťa z neplánovaného tehotenstva má horší testy v škole, ale pochádza tiež väčšinou z rodiny jedného samoživiteľov či z rodiny s nízkymi príjmami. Ak to vezmeme do úvahy, potom plánovanej alebo neplánovanej počatia nemá na kognitívne funkcie žiadny vplyv, "dodala profesorka Dorothy Bishop z Oxfordskej univerzity.

Umelo splodené deti majú bohatší slovník než tie nechcené


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky