Ženské sexuálne deviácie

Keď je reč o sexuálnych deviantov, všetci si hneď predstaví muža. Ženské páchateľky sexuálnych deliktov však tiež existujú, ako vysvetľuje psychológ a sexuológ Petr Weiss. Ich však podstatne menej ako mužov.


Jednou z častých otázok, ktoré dostávam na svojich prednáškach, je, či existujú sexuálne deviácie iu žien

Odpoveď je jednoznačná: samozrejme existujú. Sú však menej nápadné ako u mužov a platí, že aj keď je žena deviantné, máva podstatne menej kriminálne správanie, je teda menej pravdepodobné, že sa dopustia sexuálneho deliktu. Keď mu sa ho dopustí, je menej pravdepodobné, že tento delikt bude vyšetrovaný, a ak je vyšetrovaný, je menej pravdepodobné, že sa dostane pred súd. V prípade, že sa dostane pred súd, je tiež menej pravdepodobné, že žena bude eventuálne odsúdená alebo že dokonca dostane trest odňatia slobody. K nekonformným sexuálnym prejavom žien je spoločnosť podstatne tolerantnejší než k deviantného správania mužov.

Ak bude napríklad deviantné žena exhibovat z okna svojho bytu

Asi máloktorý muž sa bude cítiť obeťou sexuálnej deliktu, nieto aby vyhľadal políciu a oznámil spáchaný trestný čin. Taktiež starší pán ponúkajúci cukríky dievčatkám na detskom ihrisku bude iste nápadnejšie než žena, ktoré robí to isté s malými chlapčekov. Dodnes totiž u väčšiny ľudí prežíva obraz ženskosti (spojený so Submisia, nežnosťou, romantickosť) taký, ktorý je absolútne nezlučiteľný so sexuálnym násilím, a súčasne obraz ženy ako ošetrujúce a milujúcej matky, ktorý zase odporuje predstave ženy ako páchateľky sexuálneho zneužívania detí. Hoci existujú dôkazy ženskej sexuálnej agresivity, ženy sú dodnes vnímané skôr ako obete sexuálnej dominancie a násilia zo strany mužov. U mnohých ľudí totiž stále pretrváva predstava, že sex je niečo, čo "muži robia ženám". Ženské páchateľky sexuálnych deliktov však napriek tomu existujú, aj keď ich je menej ako mužov.

Pomer medzi mužmi a ženami v súboroch páchateľov sexuálnych deliktov sa odhaduje asi na 20:1

Väčšina sexuálnych deliktov žien má formu sexuálneho zneužívania dieťaťa, a to predovšetkým incestného typu. Obvykle pritom nejde o jednorazový akt zneužitia, ale o opakované pedofilné aktivity. Prípady znásilnenia páchaného ženami sú popisované zriedkavo. Ak sa ženy dopúšťajú sexuálneho násilia, zvyčajne sú jeho objektom príbuzní alebo známi a na rozdiel od obetí mužských sexuálnych agresorov sú častejšie aj rovnakého pohlavia. Formy sexuálneho násilia u mužov au žien sú tiež odlišné. U žien sa podstatne menej stretávame s fyzickým násilím. Ich sexuálna agresia spočíva často vo vyhrážkach, napríklad samovraždou, udaním za znásilnenie, alebo vo vydieranie.

Ako som už naznačil, sexuálne delikventky existujú

Otázkou však zostáva, nakoľko sú sexuálne deviantné. Vieme totiž, že ani väčšina mužov - páchateľov sexuálnych deliktov - netrpia deviáciou v pravom slova zmysle. U žien to bude podobné. U vyšetrovaných pachatelek je veľmi často zisťovaná diagnóza porúch osobnosti, mentálna retardácia, závislosti na alkohole alebo drogách. Niektoré deviácie sa však budú vyskytovať u žien relatívne častejšie, a to najmä tie, ktoré sú spojené so zväzovaním a podrobením sa. Avšak ako sa zdá, príroda má viac problémov pri vytváraní mužov ako ženy. Mužská sexuálna diferenciácia je zjavne zložitejšia ako ženská, a preto pravdepodobne viac podlieha aj chybám a deviacím.

Ženské sexuálne deviácie


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky