Zlozvyky pri oznamovaní

V problémových situáciách partnerského vzťahu sa často objavujú stereotypné komunikačné zlozvyky. Týmito zlozvyky do určitej miery trpí každý človek. Tu je prehľad zlozvykov, ktoré používame pri oznamovaní svojich pocitov a potrieb partnerove.


 

Vyjadrovanie pocitov okľukou

Hovoriace nehovorí priamo to, čo si myslia, ale "filtruje"

 

Vyjadrovanie pocitov okľukou

Hovoriace nehovorí priamo to, čo si myslia, ale "filtruje" niektoré nepríjemné pocity. Potom môže kritizovať náhradné nepodstatný problém alebo pripomína niečo tak, aby to partnerovi "došlo". Môže tiež kritizovať zástupný problém. Nepriame vyjadrovanie pocitov okľukou vedie k tomu, že v druhom rastie napätie, úzkosť alebo zlosť.

Neúprimnosť

Neúprimnosť z rôznych dôvodov zastierajú pravé pocity a potreby. Môže to byť zo strachu byť úprimný, aby sme za to neboli potrestaní, z manipulatívna snahy získať výhodu alebo pokoj, z únavy, kedy sa nám nič nechce vysvetľovať, alebo zo strachu, aby sme druhého nezranili. Pri neúprimnosti ide teda spravidla o vedomej skreslenia alebo hranie pocitov. Najčastejšie ide o snahu vyhnúť sa nepríjemnosti, ktorú by bolo dobré riešiť.

Nejasnosť a nekonkrétnosť oznámenie

Nejasnosť a nekonkrétnosť oznámenie znamená také vyjadrenia, ktorému partner priamo nerozumie, musí si ho nejako vysvetliť. To poskytuje veľa priestoru pre "čítanie myšlienok".

Preháňania

Ďalším typickým zlozvykom je preháňanie, ktoré znamená tendenciu hodnotiť situácie prehnane. Keď druhý preháňa, právom sa cítime ukrivdení. Bohužiaľ, často rovnako preháňame sami, aby sme to oplatili. Potom sa hádka umocňuje.

Značkovanie

Značkovanie sa prejavuje zhoršovaním kvality ("ciachovaním") partnera, miesto konkrétneho vyjadrenie pocitu z jeho správania. Keď sa niekto pomýlil, môže byť označený za "ľaváka", "blbca" alebo "hlupáka". Keď sa niekomu nechce niečo urobiť, môžeme ho označiť za "lenivca". Značkovanie redukuje rozmanitosť druhého a vyvodzuje z jedinej situácie negatívnej značku, napr: "blázon, úbožiak, povaľač". Takéto zjednodušenie je nefér. To, že sa nám v určitej situácii správaní druhého nepáči, vyhlasujeme za jeho stálu vlastnosť. Často to vedie k odvete. Ako značka môžu pôsobiť ironická prirovnanie: "A pán ...," alebo priame nadávky ako: "Si sebec, hysterka, idiot ..."

Zovšeobecňovanie

Pri nadmernom zovšeobecňovanie sa jeden detail v správaní alebo reči zovšeobecnenia na celú skutočnosť. Drobný nedostatok môže byť zovšeobecnenie na celú situáciu, odmietnutie jednej požiadavky druhou osobou môže byť vnímané ako totálny nezáujem a neláska. Sústredenie na detail vytrhnutý z celého kontextu vedie niekedy k zanedbaniu iných, treba dôležitejších charakteristík.

Pripisovanie úmyslu

Veľmi často dochádza pri konfliktoch k pripisovanie úmyslu. To znamená, že druhého obviní z úmyslu, pre ktorý máme málo dôkazov. Pripisovanie úmyslu je popísanie toho, čo druhý hovorí alebo robí tak, že mu pripisujeme nejaký amorálne úmysel. Pritom dané správanie nemusí mať so vzniknutým úmyslom nič spoločné.

Prekrúcanie skutočnosti

Napospol ide o vyberanie nejakého detailu zo správania druhého alebo zo svojej snahy, ktorý je potom absurdne použitý tak, aby sa dalo ukázať na druhého ako na neschopného, ​​vinníka apod

Nesúlad slovného a mimoslovného prejavu

Pri nesúladu slovného a mimoslovného prejavu sa v obsahu verbálnej komunikácie objavuje iná informácia, než aká je vidieť v mimoslovnými rokovaní (v mimike, gestách, postojmi, tónu hlasu a pod) Aj keď to často býva zo slušnosti, na partnera to môže pôsobiť ako faloš . Keď sa spýta: "A nevadí ti to?" A my mu povieme: "Ale vôbec nie!", A pritom máme zlosť v hlase, mračíme sa a pozeráme sa stranou, pravdepodobne bude mať dojem, že nehovoríme úprimne. Možno od nás niečo potrebuje a naše neúprimnosť mu nebude vadiť, hlavne že mu vyhovieme. Ale my sa budeme zožierať od zlosti, že sme prijali ďalšiu úlohu v čase, keď už toho máme nad hlavu. Zrejme by bolo na mieste povedať: "Veľmi sa mi to nehodí, teraz ti nevyhoviem. Zajtra však budem mať viac času a môžeme sa dohodnúť. "

Únik od témy

Únik od témy je tendencia počas komunikácie prechádzať stále na inú tému tak, ako sa to komu zrovna hodí. V bežnej nekonfliktný komunikácii to vedie k rozvláčnosť a mrzutosti. Počas konfliktu to často bývajú spomienky na minulé krivdy, poukazy na povahové vlastnosti partnera, jeho rodinu, na to, čo kto o ňom kedy mal povedať apod, ktoré vzápätí vedú k vystupňovaniu konfliktu. Namiesto toho, aby sa riešil problém tu a teraz, vyťahujú sa celej rady minulých previnení.

Únik od témy môže byť spôsobený jednoduchou nedisciplinovanosťou, ale aj túžbou za každú cenu dokázať, že druhý nie je v práve, zvíťaziť. Únik od témy obťažuje aj v pokojnom rozhovore. V hádke môže pôsobiť ako rozbuška.

Prehnané emočné reakcie

Prehnané emočné reakcie predstavujú prehnané emočné vzplanutia po ne-adekvátnym podnetu. Napríklad muž povie žene, že mu obed tentoraz nechutil, a jej afektívne reakcie môže byť: "Keď sa ti nepáči, ako varím, var si sám."

niektoré nepríjemné pocity. Potom môže kritizovať náhradné nepodstatný problém alebo pripomína niečo tak, aby to partnerovi "došlo". Môže tiež kritizovať zástupný problém. Nepriame vyjadrovanie pocitov okľukou vedie k tomu, že v druhom rastie napätie, úzkosť alebo zlosť.

Neúprimnosť

Neúprimnosť z rôznych dôvodov zastierajú pravé pocity a potreby. Môže to byť zo strachu byť úprimný, aby sme za to neboli potrestaní, z manipulatívna snahy získať výhodu alebo pokoj, z únavy, kedy sa nám nič nechce vysvetľovať, alebo zo strachu, aby sme druhého nezranili. Pri neúprimnosti ide teda spravidla o vedomej skreslenia alebo hranie pocitov. Najčastejšie ide o snahu vyhnúť sa nepríjemnosti, ktorú by bolo dobré riešiť.

Nejasnosť a nekonkrétnosť oznámenie

Nejasnosť a nekonkrétnosť oznámenie znamená také vyjadrenia, ktorému partner priamo nerozumie, musí si ho nejako vysvetliť. To poskytuje veľa priestoru pre "čítanie myšlienok".

Preháňania

Ďalším typickým zlozvykom je preháňanie, ktoré znamená tendenciu hodnotiť situácie prehnane. Keď druhý preháňa, právom sa cítime ukrivdení. Bohužiaľ, často rovnako preháňame sami, aby sme to oplatili. Potom sa hádka umocňuje.

Značkovanie

Značkovanie sa prejavuje zhoršovaním kvality ("ciachovaním") partnera, miesto konkrétneho vyjadrenie pocitu z jeho správania. Keď sa niekto pomýlil, môže byť označený za "ľaváka", "blbca" alebo "hlupáka". Keď sa niekomu nechce niečo urobiť, môžeme ho označiť za "lenivca". Značkovanie redukuje rozmanitosť druhého a vyvodzuje z jedinej situácie negatívnej značku, napr: "blázon, úbožiak, povaľač". Takéto zjednodušenie je nefér. To, že sa nám v určitej situácii správaní druhého nepáči, vyhlasujeme za jeho stálu vlastnosť. Často to vedie k odvete. Ako značka môžu pôsobiť ironická prirovnanie: "A pán ...," alebo priame nadávky ako: "Si sebec, hysterka, idiot ..."

Zovšeobecňovanie

Pri nadmernom zovšeobecňovanie sa jeden detail v správaní alebo reči zovšeobecnenia na celú skutočnosť. Drobný nedostatok môže byť zovšeobecnenie na celú situáciu, odmietnutie jednej požiadavky druhou osobou môže byť vnímané ako totálny nezáujem a neláska. Sústredenie na detail vytrhnutý z celého kontextu vedie niekedy k zanedbaniu iných, treba dôležitejších charakteristík.

Pripisovanie úmyslu

Veľmi často dochádza pri konfliktoch k pripisovanie úmyslu. To znamená, že druhého obviní z úmyslu, pre ktorý máme málo dôkazov. Pripisovanie úmyslu je popísanie toho, čo druhý hovorí alebo robí tak, že mu pripisujeme nejaký amorálne úmysel. Pritom dané správanie nemusí mať so vzniknutým úmyslom nič spoločné.

Prekrúcanie skutočnosti

Napospol ide o vyberanie nejakého detailu zo správania druhého alebo zo svojej snahy, ktorý je potom absurdne použitý tak, aby sa dalo ukázať na druhého ako na neschopného, ​​vinníka apod

Nesúlad slovného a mimoslovného prejavu

Pri nesúladu slovného a mimoslovného prejavu sa v obsahu verbálnej komunikácie objavuje iná informácia, než aká je vidieť v mimoslovnými rokovaní (v mimike, gestách, postojmi, tónu hlasu a pod) Aj keď to často býva zo slušnosti, na partnera to môže pôsobiť ako faloš . Keď sa spýta: "A nevadí ti to?" A my mu povieme: "Ale vôbec nie!", A pritom máme zlosť v hlase, mračíme sa a pozeráme sa stranou, pravdepodobne bude mať dojem, že nehovoríme úprimne. Možno od nás niečo potrebuje a naše neúprimnosť mu nebude vadiť, hlavne že mu vyhovieme. Ale my sa budeme zožierať od zlosti, že sme prijali ďalšiu úlohu v čase, keď už toho máme nad hlavu. Zrejme by bolo na mieste povedať: "Veľmi sa mi to nehodí, teraz ti nevyhoviem. Zajtra však budem mať viac času a môžeme sa dohodnúť. "

Únik od témy

Únik od témy je tendencia počas komunikácie prechádzať stále na inú tému tak, ako sa to komu zrovna hodí. V bežnej nekonfliktný komunikácii to vedie k rozvláčnosť a mrzutosti. Počas konfliktu to často bývajú spomienky na minulé krivdy, poukazy na povahové vlastnosti partnera, jeho rodinu, na to, čo kto o ňom kedy mal povedať apod, ktoré vzápätí vedú k vystupňovaniu konfliktu. Namiesto toho, aby sa riešil problém tu a teraz, vyťahujú sa celej rady minulých previnení.

Únik od témy môže byť spôsobený jednoduchou nedisciplinovanosťou, ale aj túžbou za každú cenu dokázať, že druhý nie je v práve, zvíťaziť. Únik od témy obťažuje aj v pokojnom rozhovore. V hádke môže pôsobiť ako rozbuška.

Prehnané emočné reakcie

Prehnané emočné reakcie predstavujú prehnané emočné vzplanutia po ne-adekvátnym podnetu. Napríklad muž povie žene, že mu obed tentoraz nechutil, a jej afektívne reakcie môže byť: "Keď sa ti nepáči, ako varím, var si sám."

Zlozvyky pri oznamovaní


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky