Dominantne submisívny vzťahy

Profesijné i osobný život je neoddeliteľne spojený so vzťahmi s kolegami, nadriadenými, podriadenými, potomkov, náprotivkom. U posledného menovaného sa zastavíme. Každý z nás sa chová inak a je odlišné povahy: pokojný, nevyvolávajúca konflikty, výbušný.


Náš temperament, životné skúsenosti a postoje potom predurčujú a udávajú, ako sa budeme vo zväzku mileneckom, partnerskom, manželskom prejavovať. Niekto chce mať "svätý pokoj", a tak hoci aj cez svoju povahu, sa snaží hoci sebemenší v zárodku začínajúce hádku, zahladiť. Iný zase nie je spokojný, kým sa aspoň raz za deň poriadne nepohádá, či už oprávnene, alebo z malichernosti. A niečo na tom aj je, keď je dotyčný v práci "pod nátlakom" av úlohe podriadeného, ​​tak má tendenciu byť v osobnom vzťahov úplným opakom.

Submisívny vzťahy

A ako je to v prípade submisívnych vzťahov? Kto je vôbec submisívny jedinec? Submisívny človek je ten, ktorého je možné označiť za obrazne povedané za "ovcu", nemajú svoj vlastný názor, respektíve ho nevyjadřující otvorene. Submisívny jedinec sa prejavuje neprůbojností, rozhodne u neho neočakávajte tzv ostré lakte. Ak príde s nejakým riešením, návrhom, veľmi ľahko ho silnejší protivník prevalcuje. To však rozhodne neznamená, že by bol submisívny človek hlúpy, nevzdelaný a pod Naopak sa môže jednať o veľmi vzdelaného človeka, ale z dôvodu vplyvu rodiny, kedy bol napríklad utláčaný, vychovaný rýdzo ku skromnosti, úcte, pokore, sa potom sám takto prejavuje aj v dospelosti.

Prerod submisivního jedinca v jedinca dominantného

Submisivnímu človeku sa môže v hlave naháňať mnoho myšlienok, samozrejme aj tých negatívnych, nespokojných. Necháva si je však pre seba. Nie je však ani náhodou, že jedného dňa hladina trpezlivosti pretečie az rýdzo submisivního jedinca sa stane pravý opak, mnohokrát s psychickou poruchou.

Dominantné vzťahy

Oproti tomu dominantný jedinec musí mať vo vzťahu tzv na vrch. V prípade, že by mu bolo namietané, a to dokonca intenzívne, môže prerásť rýdzo dominantný charakter až k šikanovanie a ubližovanie na psychickej aj fyzickej rovine. Rovnako, ako v prípade submitivity, aj tu môže byť dominantný človek k svojej "úlohe" predurčený, vychovaný. Dominantné jedinci na poli profesionálnej, sa môžu uplatniť ako vedúci, majstri, šéfovia apod Otázkou však zostáva, či dobrými. Kvalitného vedúceho totiž nerobí to, že púšťa hrôzu, kričí apod Tým si napokon len ťažko získa rešpekt a úctu svojich podriadených. A to platí aj vo vzťahu. Dominantný jedinec len ťažko v náprotivku vyvolá pocit, aby k nemu bolo vzhlíženo. Ostatne, mnohokrát o to ani takému průbojnému a energickému človeku nejde.

Dominantne submisívny vzťahy

Ak spojíme dominanciu a submitivitu, potom dostávame dominantne submisívny vzťah, kedy sú role jasne dané. Jeden udáva tón a druhý počúva. Dominantne submisívny vzťah nemusí byť spočiatku ani nijako vedome plánovaný, alebo naopak. Láska je totiž slepá a vo fáze zamilovanosti sa náprotivok ľahko ovplyvňuje. Jeden z partnerov, bez ohľadu na pohlavie, môže skúšať, čo až si môže k náprotivku dovoliť. A tak postupne silnie tlak, priania, požiadavky, až rozkazy.

Dominantné a submisívny vzťahy v posteli

Milostné hrátky je možné považovať za samostatnú kapitolu, kategóriu. Aj tu je možné nájsť rozdiely medzi jedincami. Jedni môžu byť v práci aj vo vzťahu, ako takom, dominantnými, ale v posteli vyžadujú naopak maximálnu pozornosť, nežnosti, rozmaznávanie. Iní sa zase "sa súmrakom" a prísľubom erotiky, sexu, mení v dravca, nespútaného a divokého.

Existencia ideálnych vzťahov

Samozrejme, najlepšie je "zlatá stredná cesta", kedy vo vzťahu neprevláda role "vodcu" a "poddaného". Lenže sme ľudskými tvormi s jedinečnou povahou, skúsenosťami z čias dospievania, ovládanými spoločností a reagujúce na okolité nátlak, požiadavky, želania. A k tomu aj my sami máme svoje požiadavky a radi by sme "priestor k žitia". Aby sme potom boli anjelmi, nato je náš spôsob života príliš zložitý a náročný. Otázkou samozrejme zostáva, či si náročnosť a zložitosť života nevytvárame čisto sami. A keby sme boli anjelmi, potom by len ťažko štatistika rozvodovosti vykazovala tak vysoké čísla. A tá, okrem toho dokladá len čísla zo zväzku manželského. Netreba dodávať, že mnoho párov žije bez úradného potvrdenia. Za ideálne, respektíve harmonický vzťah je potom možné považovať aj taký, kedy je v rodine "pokoj na bojisku", ale občas sa nejaké tie zbrane použijú. Dôležitý je však pomer a frekvencia v rámci boja a mieru.

Dominantne submisívny vzťahy


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky