Neplodnosť u žien sprevádzajú sexuálne problémy

Ženy, ktoré sa liečia na neplodnosť, trpia ťažkosťami vo svojom sexuálnom živote. Na rozdiel od svojich zdravých vrstevníc častejšie ich trápi aj rôzne sexuálne disfunkcie.


Odborníci z Lekárskeho centra pri Standfordově univerzite zistili

Že 40 percent žien zo 119 pacientok, ktoré sa tu liečia z neplodnosti, udáva ťažkosti v intímnom spolužití s ​​partnerom hraničiaca až so sexuálnou poruchou. U kontrolnej skupiny zdravých žien si na problémy sťažovala len štvrtina respondentiek.

Neplodné pacientky udávali predovšetkým nedostatok záujmu o sex a neschopnosť dostatočného vzrušenia

Podľa správy uverejnenej v odbornom časopise Fertility and Sterility tieto príznaky zodpovedajú symptómom u zdravých príslušníčok krehkého pohlavia trpiacim fyziologickými poruchami - nízkou vlhkosťou vagíny a bolestivosťou pri pohlavnom styku. Neplodné ženy tiež ťažšie dosahujú orgazmus.

"Náš výskum zatiaľ neodhalil príčiny týchto ťažkostí," priznala vedúca štúdie Dr Leah S. Millheiserová

Podľa doterajších výsledkov bádania v tomto odbore došli experti k záveru, že ako neplodnosť sama, tak následky jej liečby negatívne ovplyvňujú psychickú pohodu partnerov a vyvolávajú napätie. Prílišná snaha o počatie môže spôsobiť psychický tlak, ktorý potlačí potešenie zo samotného aktu.

Posledné štúdie vyšla zo zdravotných záznamov 119 pacientok Standfordovy kliniky pre liečbu neplodnosti a 99 ich zdravých vrstevníc

Obe skupiny boli z hľadiska veku, vzdelania a národnosti zhodné. "Ukázalo sa, že 40 percent pacientok s poruchami plodnosti udávalo ťažkosti, ktoré hraničia so sexuálnou dysfunkciou, zatiaľ čo u plodných žien to bola jedna štvrtina. Neplodné respondentky majú pohlavný styk tiež menej často," hovorí Dr Millheiserová.

Podľa nej je potrebný ďalší výskum, ktorý by preukázal, nakoľko ovplyvňujú poruchy sexuality aj ďalšie faktory, ako sú depresie, problémy vo vzťahu a sexualita partnera.

Neplodnosť u žien sprevádzajú sexuálne problémy


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky