Nudizmus

Nudizmus je približne synonymom pojmu naturizmus. V Európe predstavuje predovšetkým rekreáciu bez oblečenia, zatiaľ čo v Amerike sa užíva v širšom poňatí európskeho pojmu "naturizmus".


Slovo má základ v latinskom nudus

Čo znamená nahý. Stále viac sa však v tejto súvislosti začína používať modernejší termín, a tým je naturizmus. Pochádza z latinského slova natura, čo znamená príroda. Kým nudizmom sa rozumie propagácie a praktizovanie nahoty ako takej, naturizmus sa viac sústredí na návrat človeka k prírode prostredníctvom jeho pobytu bez odevu v prirodzenom prostredí prírody.

Všeobecne je predstava nudizmu či naturizmu spojená predovšetkým s nudistickými plážami

(slangovo nudapláž), ktoré majú v niektorých krajinách mnohoročnú tradíciu (napr. v Nemecku pod označením FKK - Freikörperkultur, kultúra voľného tela). V Česku v čase socializmu nebol nudizmus oficiálne tolerovaný a na verejných miestach bol stíhaný ako priestupok. Od deväťdesiatych rokov 20. storočí však vznikali prvé oficiálne nudistické pláže (jedna z prvých napr. pri jazere Lhota), niekde napríklad vyčlenením časti priestoru, napríklad jednej z dvoch pláží (Hostivařská priehrada, Šeberák). Najmä na prírodných neoficiálnych kúpaliskách sa od 90. rokov sa stáva bežným, že ľudia bez plaviek alebo ženy bez horného dielu plaviek sa rekreujú spoločne s ľuďmi v plavkách alebo že oblasti nudistického kúpanie sa vymedzili nepísaným zvykom. V niektorých komunitách, hnutiach, rodinách alebo uzavretých spoločnostiach nebolo alebo nie je občasné kúpanie tzv "na Adama" v miestach bez prítomnosti verejnosti považované za neprijateľné a nemusí byť ani spájané s hnutím nudizmu či naturizmu.

Nudizmus


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky