Partnerstvo je hra dvojitého zisku.

V partnerstve nejde o to, aby jeden partner získaval a druhý stratový. Aby sa nejaký vzťah udržal pri živote, musí vyhrávať obaja partneri. Hra pokračuje len vtedy, keď sú obaja ochotní ku kompromisom alebo pripravení vykonať občas niečo "tomu druhém


Čo môžete urobiť pre úspešnosť vášho partnerstva?

1. Prevezmite zodpovednosť za svoje pocity.

Svoju nešťastnosti nedávajte za vinu svojmu partnerovi.

2. Prevezmite zodpovednosť za svoje priania.

Dávajte je najavo jasne a zreteľne, ale nežiadajte, aby Vám partner všetky želania splnil. Svoje priania formulujte v prvej osobe: "Želám si, ..., pretože ..." Vyjadriť smiete každé želanie, a druhý sa môže rozhodnúť, čo Vám chce splniť.
Pre úspešnosť vzťahu je dôležité, aby Váš partner vedel, čo sa vo Vás odohráva. Ak dlho svoju zlobu prehĺtate a potom nečakane vybuchnete kvôli nejakej maličkostí, partner Vašej reakcie neporozumie. Nakoniec ani nevie, že ste už týždne ba aj mesiace preťažení nejakú nespokojnosťou. Váš partner môže na svojom správaní niečo zmeniť len vtedy, keď bude vedieť, čo má zmeniť. Niekedy sa Váš partner nezmení, hoci vie, čo si prajete. Potom sa môžete len rozhodnúť, či jeho správanie budete akceptovať alebo či budete ďalej usilovať o jeho zmenu. Pokiaľ Vaša mimoriadne dôležitá želanie nesplní, mali by ste si stanoviť určitú časovú hranicu, po ktorú chcete na nejakú zmenu ešte čakať, túto hranicu by ste mali oznámiť svojmu partnerovi, a odlúčiť sa od neho v prípade, že to nemôže alebo nechce splniť.

3. Rešpektujte svojho partnera.

Partnerstvo bez rešpektu k druhému ak jeho prianím je najlepšou cestou, ako priviesť nejaký vzťah na mizinu. Mnoho vzťahov nie je nič iné ako pomer medzi pánom a jeho otrokom. Nikto ale nie je majetok druhého. Človeka nemožno vlastniť ako nejaký kus nábytku, ktorý sa kúpil. Váš partner má právo na svoje priania, hoci sa Vám nepáči.

4. Majte na pamäti:

V každom človeku sa ukrýva schopnosť milovať Nie každý ale dokáže túto schopnosť k láske vyjadriť zrovna dobre a často.
Existujú rozličné prejavy lásky. Láskou je, keď mu uvarí jeho zamilované jedlo, keď jej prinesie kvety. Známkou lásky môže byť aj to, keď Vás Váš partner kritizuje. Musí mu na Vás veľmi záležať, keď na seba berie riziko, že ho odmietnete, pretože Vám hovorí, čo sa mu na Vás nepáči.

5. Podporujte svojho partnera v tom, aby robil to čo chce.

Úspešná a dobrá partnerstvá sú väčšinou také, v ktorých každý poskytuje tomu druhému slobodu, aby sa rozvinul a ďalej pokračoval vo svojom vývoji.
Čo je prednosťou toho žiť vo dvoch? Výhoda partnerstva spočíva v tom, že od druhého človeka získate pomoc a podporu pre dosiahnutie vlastných cieľov.
Zmyslom partnerstva nemôže byť to, aby na tom bol niekto ešte horšie, než keby bol sám. Práve tak tomu je ale vtedy, keď sa vzájomne obmedzujú zákazy a egoistickými požiadavkami a okliešťuje slobodu toho druhého. Ak chcete, aby vás partner miloval, dajte mu svoju plnú podporu.
Možno sa obávate nechať mu veľa voľnosti, pretože by Vás jedného dňa mohol zriecť. To je možné. K tomu by však došlo aj vtedy, keby ste sa na neho upli a nenechali mu žiadnu voľnosť. Je úplne jedno, ako veľmi sa k nemu upínate, rovnako tým nemôžete z brániť tomu, že Vás Váš partner snáď raz prestane milovať. Ničí lásku si nemôžete vynútiť. Ak sa o to pokúsite, dosiahne väčšinou opak toho, čo ste chceli.

6. Roztržky a konflikty posudzujte ako nevyhnutnú súčasť svojho vzťahu.

Nemať žiadne konflikty je poplašným signálom. Iste, čítate správne. Ak sa v nejakom vzťahu nevyskytujú konflikty, tak je potom niečo na zamyslenie. Je totiž absolútne nemožné, aby sa dvaja ľudia zakaždým dohodli.
Porozprávajte sa so svojím partnerom o jeho myšlienkach a postojoch, aj keď sa obávate, že sa v tom stretnete len s malým porozumením. `Len tak možno zabrániť tomu, aby ste sa rozišli aj v životoch. Mať opačný názor neznamená útočiť tým najhrubším spôsobom. Ako názory tak mienky môžete nechať stáť bokom ako to, čo sú: ako samotná mienky.

Svoj názor jasne formulujte v prvej osobe:

"Podľa môjho názoru ..." Ak hovoríte v tvaroch: "Mal by si ..." alebo "Ako len môžeš ...," dôjdete obaja len k mocenskému boju. Každý sa potom snažia dokazovať, že má pravdu. Nejde o to, kto má pravdu, ale o to, že každý má právo zmýšľať tak, ako chce. Vypočujte oba názory a potom sa spýtajte, ako by mohlo vyzerať riešenie.
Ak si netrúfate vysloviť otvorene nejaký konflikt, môžete svojmu partnerovi napísať list, v ktorom opíšete svoje pocity a myšlienky: "Cítil som sa toľko ..., pretože som si ... prial, aby si sa zachoval / zachovala ..."

7. Vytvárajte si častejšie milujúci myšlienky a pocity, tak, že si pripomeniete, čo sa Vám na Vašom partnerovi páči.

8. Tu a tam si usporiadajte večer nehy, pri ktorom sa s partnerom budete navzájom striedavo hýčkať.

Vymyslite si niečo, o čom viete, že to druhému spraví radosť. Vyjdite si s ním napríklad na prechádzku, hoci sa tomu inak schválne vyhýbate, pretože to robíte neradi. Skryté heslo znie: Urobiť partnerovi niečo kvôli. Nabudúce Vám urobí niečo z lásky zase on. Cieľom je, vedome svojho partnera opäť niečím potešiť. Veď teraz už viete: Ak dostanem to, čo by som chcel, budem svojho partnera milovať ešte viac.

Partnerstvo je hra dvojitého zisku.


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky