Patológia lásky

Partneri, ktorí prídu na to, že začínajú pociťovať svoj vzťah ako chladný a plochý, sa nemusia jeden druhého pýtať, prečo tomu tak je; lepšie bude, keď si namiesto toho položí otázku, čo od nich existujúca situácia vyžaduje.


So vstupom do otupenosti môžu začať nachádzať také pravdy o svojom manželstve ao sebe samých

Ktoré nemožno rozpoznávať v priebehu činorodého, nadšením naplneného obdobie spoločného života. Otupenosť je chodník, ktorá síce vedie trochu nepríjemnými končinami, ale predsa po nej dá doraziť k hlbšej a možno ik poctivejší účasti na živote. A miesta, z ktorých bol s naším súhlasom odstránený všetok skoršie produktívny rast, nadobudnú potom mnohokrát mimoriadnu úrodnosti.

Strata pestrej škály životných tónov môže výrazne poslúžiť dušu

Tým, že zmarila naše snahy žiť život podľa predstáv, ktoré sme považovali za najlepšie, získala duše, ktorej perspektíva a potenciál sú neporovnateľne rozsiahlejšie, možnosť sa presadiť. Plochá nálada, práve tak ako plochý kus zeme, je priestorom, kde možno vystavať niečo užitočného.

Rôzne patológie lásky nemusí nutne pôsobiť proti vzťahu

Majú tu svoje zmysluplné miesto, svoju prácu a dodávajú všetkému nová zafarbenie. Ponúkajú vzťahu tie nejoduševnělejší chvíle, ktoré nastávajú potrebné vtedy, keď manželia spolu s naozajstným zaujatím hovorí o zjavnom ochladzovanie svojho vzťahu, keď sa rodina zhromaždí a znovu prijme svojho skôr zatraceného člena, alebo keď sa ľudia v snahe usporiadať si svoje problémy obracajú so žiadosťou o pomoc na terapeuta.

Ak môžeme v ťažkostiach svojho vzťahu rozpoznať príznaky pohybu duše

Mali by sme im venovať pozitívne zameranú pozornosť. Pritom by sme mali ponechať stranou snahy o nápravu a opravy. Náš vzťah, hoci sa dostal do ťažkostí, by si mal podržať svoj lojálni charakter. So svojím partnerom by sme sa mali stále cítiť spätí.

Kým bude mať naše myslenie prevažne svetský charakter

Budeme považovať rôzne druhy patológie lásky za problémy a budeme sa domnievať, že niečo robíme zle. Avšak ak nebude nám chýbať zmysel pre vnímanie posvätnosti vzťahu, budeme v patologických udalostiach vidieť príležitosť pre dušu, budeme ich chápať ako navštívenia z večnosti, odkiaľ vzťah pramení a kde je aspoň čiastočne utváraný. Zvládnutie patológie vzťahu vyžaduje neobyčajnú vieru v nás samých, v procesy duše av milovaného človeka. Okamihy trýzne nás môžu zasväcovať a vychovávať.

Patológia lásky


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky