Psychológovia potvrdili, že homosexualita sa nedá naučiť

Britskí vedci prišli s nepotěšující správou pre všetkých odporcov homosexuality, zvlášť tých, ktorí ju považujú za ohavný zlozvyk. Psychológovia totiž prvýkrát vedecky podložili doterajšie predpoklady lekárov.


Že pohlavný orientácia, či už homosexuálny alebo heterosexuálny, sa v ľudskom mozgu utvára ešte pred narodením dieťaťa.

Je teda úplne vylúčené, že by sa gay alebo lesbička mohli svojej sexuálnej orientácie dobrovoľne vzdať, vyliečiť sa z nej, alebo sa akýmkoľvek iným spôsobom preorientovať na opačné pohlavie. Rovnako tak sa z heterosexuálnych detí vychovávaných homosexuálnym párom nestanú gayovia a lesbičky, ako sa medzi odporcami homosexuality často traduje.

Odborníci na svoje zistenie prišli pre laika trochu zvláštnym spôsobom

Sledovali totiž u heterosexuálov aj homosexuálov reakciu na vystrašení, takzvanú žmurkajúcej reakciu. Testovaní jedinci boli vystavovaní nečakanému nadmernému hluku, ktorý je vydesil. Odborníci na základe ich žmurkajúcej reakcií zistili, že rozdiely v odpovediach na tieto podnety sú zrejmé jednak medzi mužmi a ženami, ale aj medzi homosexuálmi aj heterosexuálmi.

"Centrum strachu a ľaknutie tak podľa našich zistení musí byť spojené s centrom, ktoré determinuje sexuálnu orientáciu každého jedinca. Keďže je centrum strachu celkom iste vrodené, musí byť vrodená aj sexuálnej orientácie," vyhlásil doktor Qazi Rahman z londýnskej univerzity.

"Reakcia lesbičiek bola veľmi blízka odpovediam, ktoré sme očakávali a sledovali u heterosexuálnych mužov

To isté sa potvrdilo u gayov, hoci tí sa blížili ženské odpovede menej ako lesbičky tej mužskej. Zamotané, ale preukázateľné. Je to prvá nezávislá štúdia, ktorá potvrdzuje, že sexuálna orientácia je nenaučiteľná a je to neurologicky podložená vlastnosť každého človeka, "spresnil Qazi Rahman.

Psychológovia využili špeciálnu metódu PPI, kedy sú testovaným osobám pripojené citlivé elektródy tesne pod oči a sleduje sa počet a intenzita ich žmurkanie pri úľaku. Zistili, že heterosexuálni muži vykazovali 40 percent PPI, zatiaľ čo heterosexuálne ženy len 13 percent PPI. Lesbičky sa blížili mužom dosiahnutím 33 percent PPI, zatiaľ čo gayovia mali len 32 percent PPI, čo sa blíži ženám.

"Lekací reflex je celkom iste vrodený. ​​Nemôže byť naučený. A ak je v mozgu spojený s pohlavím a sexuálnou orientáciou, lebo každé pohlavia a sexuálnej orientácie má svoju typickú odpoveď, potom je vrodená aj sexuálnej orientácie. Heterosexuál aj homosexuálne," tvrdí doktor Rahman .

Psychológovia potvrdili, že homosexualita sa nedá naučiť


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky