Rozchod - ako sa s ním vyrovnať

Rozišiel sa s vami parter, ktorého ste mali veľa radi? Ťažko sa s tým vyrovnávate? Rozchod s partnerom bolí vždy. Často dokonca aj toho, kto sa sám rozísť chcel. Trúchlenia je reakciou primeranou a do istej miery aj zdravú.


Pre skutočné vyrovnanie sa s ukončením vzťahu je niekedy potrebné pokúsiť sa porozumieť skutočným príčinám rozchodu?

ich poznanie môže byť prevenciou budúcich sklamanie. Neriaďte sa iba tým, ako váš rozchod zdôvodnil ten druhý. Veľakrát ide iba o akési? Pseudodůvody? a sám si ani nemusí byť tých pravých vedomý. Za všetko môže napríklad len postupné vyzrievanie predstáv, únava zo vzťahu alebo citová nestálosť.

Ak však máte pocit, že dôvodom rozchodov býva niečo, čo by ste nielen mohli, ale aj mali na sebe zmeniť, potom radšej hľadajte cestu, ako potrebných zmien dosiahnuť

Nenaliehajte na pokračovanie vzťahu, nepokořujte sa, nesľubujte viac, než skutočne chcete a ste s to ponúknuť. Postoj? Oveľa radšej by som bol s tebou, dokážem si však predstaviť život aj bez teba? je primeraný a dôstojný. Váš prípadný? Únik? môže dokonca niekedy ešte znova nabudiť partnerov záujem.

V žiadnom prípade sa však nesnažte za každú cenu ihneď?

Zaplniť prázdne miesto?. Ak nie ste s rozchodom dostatočne vyrovnaní, bude tým každý ďalší partnerský výber poznačený. Zvlášť nešťastné sú pokusy? Ukázať? tomu zradcovia, ako rýchlo si dokážeme nájsť náhradu. Len nech pozerá! Ak sa nám to podarí, potom môže skutočne predchádzajúci partner síce chvíľu pozerať, čoskoro však budeme možno my sami zízať,? Čo sa to vedľa nás vyliahlo?.

Na čas sa radšej vráťte k svojim záujmom a priateľom

Nesnažte sa skrývať svoj smútok. Ozajstní priatelia ho pochopí, môžu vám pomôcť? Prísť na iné myšlienky?. Až keď budete s to spomínať na predchádzajúcu vzťah bez intenzívnej bolesti, až prestanete každého nového partnera porovnávať s predchádzajúcim, až potom ste vo fáze, kedy je možné uvažovať o novej známosti. Smútok nie je prejavom slabosti, ale schopnosti vzťah skutočne prežiť. Jeho trvanie je vysoko individuálna.

Záleží nielen na intenzite a hĺbke vzťahu, ale aj na jeho dĺžke, vašom veku, osobnostných rysoch. Trúchlenia v rozpätí jedného až dvoch mesiacov je úplne bežné, rozchod môže zabolieť aj po jednom až dvoch rokoch.

Ak trvá trúchlenia príliš dlho, alebo ak je príliš intenzívna, bráni ak vám v bežnom?

Fungovania?, Trápi ak vás pocity viny, pripravil ak vás rozchod o posledné zvyšky sebavedomia, potom radšej vyhľadajte odbornú pomoc. Psychoterapia vám umožní nájsť stratenú sebadôveru, pochopiť vlastnú hodnotu, niekedy aj vlastný podiel na opakovaných rozchodoch. Túto pomoc vám môžu ponúknuť rodinné poradne, psychológovia v zdravotníctve alebo kvalifikovaný psychológ sa živnostenským oprávnením pre poskytovanie psychologického poradenstva. Podobné služby poskytujú aj niektoré cirkevné poradne. Nadmerné trúchlenia je niekedy vhodné na čas zmierniť aj vhodnú medikáciou? ale pozor, len pod lekárskym dohľadom.

Zapamätajte si:

  • Trúchlenia je prirodzenou reakciou na rozchod.
  • Únik môže nabudiť túžbu, naliehanie ju dusí.
  • Neponáhľajte do nového vzťahu, radšej sa na čas vráťte ku svojim záujmom, priateľom.

Rozchod - ako sa s ním vyrovnať


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky