Sexuálne démoni

Najzaujímavejším a dozaista i najviac utajovaným experimentom z oblasti sexuálnej mágie bola evokácia, vyvolávanie sexuálnych démonov a ich následná materializácie. Realizované bytosti mužského pohlavia sa nazývajú inkubovať.


A zhmotnenej, eroticky naladené a pritom neobyčajne príťažlivé dievčatá sa volajú sukuby. Vytváranie inkubů a hlavne Sukuba si vynútila každodennej smutná prax. Išlo o to, že vážni záujemcovia o sexuálnej mágii, ktorých bolo vždy požehnane, rýchlo dospievali k poznaniu, že človek si môže vymyslieť a skonštruovať prakticky čokoľvek, okrem krásnych žien s vysokým stupňom pochopenie pre sexuálne rituály.

Prísny celibát je zneuctením matky prírody. S. Guaita

Zvodná, milá a ochotne spolupracujúce dievča sa bohužiaľ nedá ničím nahradiť a od chmúrnych čias stredoveku sa, vďaka usilovnému vyvražďovanie krásnych žien, nedá ani tak ľahko nájsť. Napriek tomu si jej obraz ako najvyššiu métu všetkého ženstva a jedinečný cieľ svojich životných snov nosí v hlave každý muž.

Imaginácia je najväčšia magická sila, s ktorej pomocou človek ovláda sám seba, a ak sa mu to darí, aj svoje okolie

V mágii platí pravidlo, že všetky myšlienky majú snahu sa uskutočniť. Žiadny nápad, ktorý sa vám vyliahne v hlave, sa len tak bezo zvyšku nestratí. Podľa všetkých starých aj moderných poznatkov sa svet myšlienok so svetom hmotnej reality natoľko prelína, že môžeme smelo hovoriť o nerozlučnej jednote. Na ľudské telo pôsobí myšlienky natoľko neúprosne, že môžeme dokonca s reprodukovateľným úspechom nachádzať súvislosti medzi chybami v myslení a druhom telesného ochorenia. Často sa tiež zjednodušene hovorí, že sa životná sila sústreďuje na miesto, na ktoré dlhšiu dobu intenzívne myslíme.
Všetky myšlienky samozrejme pôsobí nielen na naše telá, ale aj na naše okolie. A nie je to len vďaka svalovej práci, to chápu aj zarytí materialisti - plán domu vznikne najskôr v hlave staviteľa, potom je zaznamenaný a následne je dom postavený.

Okrem toho sa všade okolo nás vyskytujú menej či viac viditeľné psychoidní javy, ktoré sa nedajú vysvetliť inak ako priamym zásahom ľudskej myšlienky do reality

Konieckoncov aj zaťatý materialista si musí priznať, že existujú ľudia, ktorých samotná prítomnosť dokáže ovplyvniť správanie ostatných. Buď môžu pokaziť náladu a motiváciu celej skupine ľudí, alebo ju naopak stimulujú k nepredstaviteľným výkonom. Či už je cesta realizácia myšlienok akákoľvek, je jasné, že opakované, koncentrované a pevné predstavy sa premietajú do hmotného sveta rýchlejšie ako myšlienky neurčité a slabé.

V hlave každého muža existuje obraz ženského archetypu ako vytúžené partnerky pre sexuálny život

Tento obraz alebo dokonca praobraz bol v priebehu dejín silne potláčaný a mnohokrát aj zosmiešňovanie. Zaslúžila sa o to hlavne cirkev so svojím inkvizičním odsudzovaním ľudskej individuality podľa hesla kto nejde s nami, ide proti nám. Je zaujímavé, že práve toto heslo sa v pôvodnej hermetickej filozofii vzťahovalo k sexuálnej energii, ktorá oživuje náš organizmus.

Umelo vytvorený obraz vládnuceho Boha-Otca a ostentativní prehliadaniu ženy viedlo ku katastrofálnej nerovnováhe

Ktorá sa prejavila najskôr na poli sexuality a potom v celej nekonečnej rade rôznych prušvihov, ktoré sa dodnes tiahnu dejinami. Skutočnosť, že človek je sexuálny tvor, sa však nedá zrušiť žiadnym výnosom, zákazom či rozhodnutím. Cirkevní otcovia mohli hlásať, čo chceli - silu sexuality však neoslabili. V kláštoroch, kde sa dodržiaval celibát, prepukali čas od času sexuálne šialenstvo; frustrovaní muži či ženy mali obscénne vidiny a niekedy sa celý kláštor premenil z miesta proklamovanej pohlavný čistoty v centrum šíriace sa epidémie alebo nejaké hrozné choroby. Záchvaty hystérie išli ruka v ruke s celkovou chorobnosťou. Príčinou bola hlavne nenasýtená túžba po druhom pohlaví, ktorá sa premietala do snov, predstáv a rôznych preludov, v ktorých figurovali démoni nesúce vytúženú pohlavné znaky. Vidiny krásnych mužov a nádherných žien provokovali úbohé sexuálne deprivantů neviazaného obcovanie. Tieto javy nezostali bez povšimnutia a snaživí démonologové začali skúmať, ako sa taký Inkubus či sukubus chová, čím sa vyživuje, ako sa dá vyvolať a či sa môže zhmotniť.

Mnoho praktizujúcich mágov sa v priebehu vekov rozlúčilo s predstavou, že svoju vyvolenú niekde nájdu, osloví a získajú pre spoločné ciele

Ďaleko ľahšie sa zdala možnosť vytvoriť si ideálnu ženu alebo celú skupinu žien umelo pomocou magických rituálov. Táto myšlienka sa napokon vyskytuje v mnohých povestiach a bájach, kedy sa buď zhmotní víla, ožije socha alebo sa nejaký vysoko postavený pán "náhodou" stretne s neskúsenú dievčaťom z ulice, ktorú si vychová k obrazu svojmu.

Sexuálne démoni


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky